מדיניו×Ŗ משלוחים

×Ŗקנון מדיניו×Ŗ משלוחים
* עקב ה×Ŗפשטו×Ŗ נגיף האומיק×Øון ו×Ŗחלואה ×Øבה אצל השליחיםוב×Ŗנאים שאינם ×Ŗלויים בנו י×Ŗכן והמשלוחים י×Ŗעכבו 1-3 ימי עהקים מעב×Ø ×œ×–×ž×Ÿ המוקצב !

מדיניו×Ŗ משלוחים

במידה וב×Øצונך להחזי×Ø ××•×Ŗו ולקבל החז×Ø ×›×”×¤×™ אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ א×Ŗ זה בלי בעיה.

כל מה שצ×Øיך לעשו×Ŗ הוא לשלוח אלינו חז×Øה א×Ŗ הפ×Øיט עד 14Ā ×™×•× מיום קבל×Ŗו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נפל בו שום פגם/נזק. כמו כן, ה×Ŗווי×Ŗ שהגיעה עם הפ×Øיט חייבים להיו×Ŗ בשלמו×Ŗם.

במידה וב×Øצונך להחזי×Ø ×¤×Øיט, ני×Ŗן לקבל עבו×Øו החז×Ø ×›×”×¤×™ או ק×Øדיט לקנייה בא×Ŗ×Ø.
* למעט דמי המשלוח
* למעט 45 ש"ח דמי א×Øיזה , Re-Stok , דמי טיפול
,ÖøÖø
זהו זה! נשא×Ø ×œ×š ×Øק לשלוח א×Ŗ החבילה אלינו מהניף הדוא×Ø ×”×§×Øוב

מהיבו×Ŗ שמי×Øה על הגיינה , לא ×Ŗ×Ŗקבלנה החז×Øו×Ŗ של מהכו×Ŗ ומגני פנים לאח×Ø ×”×ØכישהĀ 

*משלוח חינם בהזמנה מ×Øוכז×Ŗ משלוח ×Øגיל להניף הדוא×Ø ×”×§×Øוב למגו×Øייך!

* משלוח עם שליח עד הבי×Ŗ ( 2-4 ימי עהקים )

בכפוף לאילוצי שי×Øו×Ŗ השליחים של דוא×Ø ×™×©×Øאל
למשלוחים לקיבוׄ ,מושב או כפ×Ø ×”×ž×©×œ×•×— יימה×Ø ×‘×ž×–×›×™×Øו×Ŗ או בהניף המקומי (או בישובים שאין בהם ×Øחובו×Ŗ מוכ×Øזים)

* במידה ו×Ŗימה×Ø ×›×Ŗוב×Ŗ שגוייה או ×—×”×Øה
* או שהלקוח לא יענה לטלפון לשליח בע×Ŗ מהי×Øה
כך שאי אפש×Ø ×™×”×™×” להפק א×Ŗ החבילה
יחוייב הלקוח בדמי משלוח נוהפים או יצט×Øך לאהוף באיהוף עצמי מהמש×Øד בנ×Ŗניה

* ×Ŗקנון זה מחייב א×Ŗ הלקוחו×Ŗ ה×Øוכשים בא×Ŗ×Ø
ואי עמידה ב×Ŗנאי ה×Ŗקנון הזה היא באח×Øיו×Ŗם בלבד !
איהוף עצמי
בנ×Ŗניה ב×Øמז 15 נא לה×Ŗקש×Ø ×œ 0544288088