הנחה לחב×Øי מועדון – 20% !!!

» שליחה
הטבו×Ŗ קבועו×Ŗ לחב×Øי המועדון:
ā™¦ הנחו×Ŗ קבועו×Ŗ על כל מוצ×Øי החב×Øה:

חב×Øי המועדון זכאים להנחה של 20%

שלא ×Ŗלויה בכמו×Ŗ המוצ×Øים והכום ה×Øכישה ולא מוגבל×Ŗ בזמן.
ההנחה מ×Ŗחילה מידי×Ŗ לאח×Ø

הצט×Øפו×Ŗ למועדון
ו×Ŗשלום חד פעמי של דמי טיפול בהך 18 ש"ח בלבד.

ā™¦ צבי×Ø×Ŗ נקודו×Ŗ וקאשבק לצו×Øך קבל×Ŗ מוצ×Øים במ×Ŗנה:

הצט×Øפו עכשו
»
]nona
»
ā™¦ מבצעים חודשיים הכוללים מ×Ŗנו×Ŗ והנחו×Ŗ נוהפו×Ŗ לחב×Øי המועדון עליהם יוכ×Øז בנפ×Øד.