Sale

Facial Solaris Cream

235.00 209.00

מדו×Øג 5.00 מ×Ŗוך 5 מבוהה על 1 די×Øוגים של לקוחו×Ŗ
(1 customer review)

מיצוק עו×Ø ×”×¤× ×™×.

2 במלאי

ד"×Ø × ×•× ×”

5.00 5.00 rating from 6 reviews
החנו×Ŗ : Dr Nona
המילנהקי 21
× ×Ŗניה
4243115
0544288088

Facial Solaris Cream

הק×Øם מהווה מקו×Ø ×ž×¢×•×œ×” לוויטמין A המאט א×Ŗ קצב הזדקנו×Ŗ העו×Ø, ובזכו×Ŗ הנוהחה הבלעדי×Ŗ הוא מאפש×Ø ×œ×©×ž×Ø ××Ŗ יכולו×Ŗיו הטבעיו×Ŗ של הויטמין לאו×Øך זמן. ק×Øם הלחו×Ŗ ה×Øב ה×Ŗכלי×Ŗי גו×Øם לייצו×Ø ×ž×•×’×‘×Ø ×©×œ היבי קולגן ואלהטין ובכך מהייע להחלק×Ŗ קמטוטים, מצעי×Ø ××Ŗ עו×Ø ×”×¤× ×™× ומהפק הגנה נגד פיגמנטציה והימני הגיל. אחד מי×Ŗ×Øונו×Ŗיו הגדולים של ויטמין A הוא ×Ŗפקידו החשוב ב×Ŗהליך ה×Ŗמיינו×Ŗ ×Ŗאי הגוף. הוא מאיׄ א×Ŗ קצב הה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ של ×Ŗאים חדשים, מונע א×Ŗ ה×Ŗחמצנו×Ŗם ובכך גם מעכב א×Ŗ הזדקנו×Ŗם. בשימוש על פני העו×Ø, ויטמין A ×™×”×™×™×¢ לעו×Ø ×œ×”×‘×Øיא א×Ŗ עצמו ולהצמיח שכב×Ŗ עו×Ø ×Øעננה וחדשה, חלקה מכ×Ŗמים וקמטים.

ק×Øם ייחודי לעו×Ø ×”×¤× ×™× הכולל ויטמין A ושמנים מן הצומח, עו×Ø ×”×¤× ×™× העדין ×Øגיש במיוחד לפגעי הזמן, גו×Øמים הביב×Ŗיים ושינויי מזג אווי×Ø. על כן, טיפוח מ×Øאהו של עו×Ø ×”×¤× ×™×, החשוף יו×Ŗ×Ø ×ž×›×œ אזו×Ø ××—×Ø ×‘×’×•×£ להביבה החיצוני×Ŗ, הינו חשוב במיוחד, לצו×Øך כך פו×Ŗח ק×Øם הטיפוח לעו×Ø ×”×¤× ×™×, בוĀ  ה×Øכיבים האיכו×Ŗיים ביו×Ŗ×Ø, כגון: ויטמין A, ויטמין EĀ  ושמנים מן הצומח ā€“ כל מה שנד×Øש לטיפוח מ×Øאה עו×Ø ×”×¤× ×™×, א×Ŗ לא יוצא×Ŗ מהבי×Ŗ בלי ק×Øם פנים, ועם השנים א×ŖĀ ×–קוקה לק×Øם שמגן על פניי מפני נזקי ההביבה וגם מטפח בעוצמ×Ŗיו×Ŗ, הק×Øם הזה בהחלט עושה א×Ŗ העבודה.

×Øכיבים עיק×Øיים: מלח מים המלח, ויטמין E, ויטמין A, שמן צמחי, שמן חוחובה, שמן ז×Øעי ו×Øדים, מהנן ק×Øינה. אינו מכיל פ×Øבנים. נבדק ד×Øמטולוגי×Ŗ.

עש×Ø ×”×Øגלים של אנשים שלא נוטים להזדקן !
שמ×Ŗבג×Øים יפה:

1.שג×Ø×Ŗ טיפוח עו×Ø ×Ŗקינה

ההזדקנו×Ŗ מפציעה קודם כל על העו×Ø, ולכן חשוב לעקוב אח×Ø ×©×’×Ø×Ŗ טיפוח עו×Ø × ×›×•× ×” כדי לעזו×Ø ×œ×¢×›×‘ הימני הזדקנו×Ŗ של העו×Ø.

מחק×Ø ×©×¤×•×Øהם בכ×Ŗב הע×Ŗ ד×Øמטו-אנדוק×Øינולוגיה בשנ×Ŗ 2012, מצביע כי בעוד הזדקנו×Ŗ טבעי×Ŗ נקבע×Ŗ על פי גנטיקה, הזדקנו×Ŗ הביב×Ŗי×Ŗ ני×Ŗן למנוע, ושג×Ø×Ŗ טיפוח של העו×Ø ×”×™× שחקן מ×Øכזי בכך. עבו×Ø ×˜×™×¤×•×— נכון של העו×Ø, חשוב לשמו×Ø ×¢×œ העו×Ø ×ž×œ× בלחו×Ŗ, מה ששומ×Ø ×¢×œ×™×• ×Øך ומונע א×Ŗ ה×Ŗייבשו×Ŗו.

מחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2012 שפו×Øהם בכ×Ŗב הע×Ŗ למחק×Øים קליניים, מדווח כי ני×Ŗן להפחי×Ŗ א×Ŗ הופע×Ŗם של קמטים במידה ×Øבה באמצעו×Ŗ שימוש בק×Øם לחו×Ŗ המכיל ×Øטינואיד. ה×Øטינואיד חודק עמוק ל×Ŗוך העו×Ø ×•×¢×•×‘×“ על החומ×Ø ×”×—×•×„-×Ŗאי, היבי הקולגן והאלהטין.

בנוהף ללחו×Ŗ, שטפו א×Ŗ הפנים עם ×Ŗכשי×Ø ×œ× ×™×§×•×™ עדין פעמיים ביום כדי לשמו×Ø ×¢×œ העו×Ø × ×§×™ מפני לכלוך, אבק וחומ×Øים מג×Øים אח×Øים. לעולם אל ×Ŗלכו לישון מבלי לההי×Ø ××Ŗ האיפו×Ø, כיוון שהוא יכול להוביל לחהימה בנקבוביו×Ŗ העו×Ø ×•×œ×’×Øום להימני הזדקנו×Ŗ. כמו כן, חשוב לקלף א×Ŗ העו×Ø ×‘×¢×“×™× ×•×Ŗ באמצעו×Ŗ פילינג פעם בשבוע כדי להיפט×Ø ×ž×Ŗאי עו×Ø ×ž×Ŗים. אח×Øון, אך לא פחו×Ŗ חשוב, ×Ŗמיד להש×Ŗמש במוצ×Øי איפו×Ø ×”× ×›×•× ×™× עבו×Ø ×”×•×’ העו×Ø ×©×œ×›×.

2.הגנה מפני ק×Øינ×Ŗ השמש

חשיפה לשמש יכולה לג×Øום נזק ×ØציניĀ ×œ×¢×•×Ø ×•×œ×™×¦×•×Ø ×œ×›×Ŗמי שמש, עו×Ø ×‘×œ×•×™ וקמטים. חשיפה מיו×Ŗ×Ø×ŖĀ ×œ×©×ž×© גו×Øמ×ŖĀ ×’ם להיכון גבוה Ā ×œ×”×Øטן בעו×Ø.

מחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2013, מדווח כי חשיפה לק×Øינה אולט×Øה הגולה (UV) × ×Øאי×Ŗ כאח×Øאי×Ŗ על 80 אחוז מהימני הזדקנו×Ŗ בפנים, הנ×Øאים לעין. הימני הזדקנו×Ŗ ניכ×Øים לעין ני×Ŗן למנוע באמצעו×Ŗ שימוש קבוע בק×Øם הגנה.

מחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2013 שפו×Øהם בכ×Ŗב הע×Ŗ- Annals of Internal Medicine, מדווח כי השימוש בק×Øם הגנה ×Øגיל מאט א×Ŗ הזדקנו×Ŗ העו×Ø ××¦×œ גב×Øים ונשים ב×Øיאים בגיל העמידה.

הש×Ŗמשו בק×Øם הגנה טוב ו×Øחב טווח ב×Øמה של SPF 30 ומעלה. יש למ×Øוח או×Ŗו מדי יום ביומו, גם כאש×Ø ×”×©×ž×™×™× מעוננים, לפני היציאה בשעו×Ŗ השיא של השמש.

עם זא×Ŗ, כיוון שק×Øני ה-UV של השמש מעו×Ø×Øו×Ŗ גם ייצו×Ø ×©×œ ויטמין D שחיוני לב×Øיאו×Ŗ העצם, א×Ŗם חייבים לחשוף א×Ŗ גופכם לאו×Ø ×”×©×ž×© בשעו×Ŗ הבוק×Ø ×”×ž×•×§×“×ž×•×Ŗ במשך 15 דקו×Ŗ מדי יום.

3.הקפידו על שנ×Ŗ יופי

מבוג×Øים צ×Øיכים לישון במשך שבע עד ×Ŗשע שעו×Ŗ שינה בכל לילה. זה יכול להו×Øיד א×Ŗ ההיכון להשמנ×Ŗ י×Ŗ×Ø, מחלו×Ŗ לב והוכ×Ø×Ŗ. בנוהף, ×Ŗנומו×Ŗ יכולו×Ŗ לעזו×Ø ×œ×©×¤×Ø ××Ŗ הזיכ×Øון.

מחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2010 שפו×Øהם ב-Annals of Epidemiology, מדווח כי אנשים שישנים פחו×Ŗ משש שעו×Ŗ בלילה עשויים להיו×Ŗ בהיכוי גבוה פי שלושה לפ×Ŗח בעיו×Ŗ שמובילו×Ŗ להוכ×Ø×Ŗ ומחלו×Ŗ לב.

לשינה גם יש השפעה ישי×Øה על ב×Øיאו×Ŗ העו×Ø. במהלך השינה, הגוף משח×Ø×Ø ×ž×”×¤×Ø ×”×•×Øמונים שעוז×Øים לשחז×Ø ×§×•×œ×’×Ÿ ואלהטין, אבני בניין החיוניו×Ŗ לעו×Ø ×‘×Øיא ומוצק.

על פי מחק×Ø ×©× ×¢×Øך בשנ×Ŗ 2013 ב-university hospitals case medical center, איכו×Ŗ השינה משפיעה על ×Ŗפקוד העו×Ø ×•×”×–×“×§× ×•×Ŗו. אנשים שישנו מעט, היו בעלי הימנים מוגב×Øים של הזדקנו×Ŗ העו×Ø, ובעלי ה×Ŗאוששו×Ŗ איטי×Ŗ מכמה גו×Øמי לחׄ הביב×Ŗיים, כמו שיבוש של מחהום העו×Ø ××• ק×Øינ×Ŗ UV. אז ה×Ŗחילו לה×Ŗ×™×™×—×” לשינה כאל צו×Øך אנושי בהיהי ולא כאל מו×Ŗ×Øו×Ŗ.

אח×Øי יום א×Øוך של עבודה קשה, הקפידו על שבע עד שמונה שעו×Ŗ של שינה עמוקה. אמבטיה לפני השינה, האזנה למוהיקה מ×Øגיעה או מדיטציה של 10 דקו×Ŗ- יוכלו לעזו×Ø ×œ×›× לישון טוב יו×Ŗ×Ø. שינה איכו×Ŗי×Ŗ בלילה ×Ŗשאי×Ø ××Ŗ הגוף והנפש ×Øעננים בבוק×Ø ×©×œ×ž×—×Ø×Ŗ.

4.הקפידו על ×Ŗזונה ים ×Ŗיכוני×Ŗ

×Ŗזונה משחק×Ŗ ×Ŗפקיד מ×Øכזי באופן שבו העו×Ø × ×Øאה ובאיך שהגוף מזדקן. כשמדוב×Ø ×‘×œ×”×–×“×§×Ÿ בחן, מעקב אח×Ø ×Ŗזונה ים ×Ŗיכוני×Ŗ מאוד מועיל.

×Ŗזונה ים ×Ŗיכוני×Ŗ מדגישה אכיל×Ŗ מזון על בהיה צמחי בעיק×Ø, כגון פי×Øו×Ŗ וי×Øקו×Ŗ, דגנים מלאים, קטניו×Ŗ ואגוזים. היא כ×Øוכה גם בש×Ŗיי×Ŗ יין אדום בכמו×Ŗ מ×Ŗונה, אכיל×Ŗ דגים פעמיים בשבוע וקיצוׄ מלח. בדיאטה זו, בש×Ø ××“×•× לא מומלׄ. ×Øוב השומן ב×Ŗזונה זו הוא בל×Ŗי ×Øווי ומגיע משמן זי×Ŗ ואגוזים, שהם ב×Øיאים.

ā€œ×”בלוג של ה×Øווא×Øד לב×Øיאו×Ŗā€ של בי×Ŗ ההפ×Ø ×œ×Øפואה של אוניב×Øהיט×Ŗ ה×Øווא×Øד, דיווח על מחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2013 שפו×Øהם בכ×Ŗב הע×Ŗ ā€“ Annals of Internal Medicine, ממנו עולה כי שימוש ב×Ŗזונה ים ×Ŗיכוני×Ŗ ā€“ אפילו באמצע החיים- עשויה לעזו×Ø ×œ×”×–×“×§×Ÿ טוב יו×Ŗ×Ø ×¢×œ ידי מניעה של ה×Ŗקפי לב, שבׄ ומוו×Ŗ בט×Øם ×¢×Ŗ.

מחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2015 שפו×Øהם ב-JAMA ×Øפואה פנימי×Ŗ, מדווח כי בק×Øב אוכלוהייה מ×Ŗבג×Ø×Ŗ, דיאטה ים ×Ŗיכוני×Ŗ ב×Ŗוהפ×Ŗ שמן זי×Ŗ או אגוזים, נמצאה כקשו×Øה ל×Ŗפקוד קוגניטיבי משופ×Ø.

5.הליכ×Ŗ בוק×Ø

להשא×Ø ×¤×¢×™×œ×™× על ידי ביצוע פעילו×Ŗ גופני×Ŗ כחלק משג×Ø×Ŗ היומיום, הוא חלק חיוני של הזדקנו×Ŗ טובה. אם אין לכם זמן ללכ×Ŗ למכון הכוש×Ø ××• ל×Ŗכנן שג×Ø×Ŗ פעילו×Ŗ גופני×Ŗ מקיפה, הליכה יכולה להיו×Ŗ אופציה נהד×Ø×Ŗ.

הליכה היא אח×Ŗ הצו×Øו×Ŗ היעילו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©×œ פעילו×Ŗ גופני×Ŗ עבו×Ø ×× ×©×™× בכל הגילאים ובכל ×Øמו×Ŗ הכוש×Ø. ההליכה עוז×Ø×Ŗ לשמו×Ø ×¢×œ כוש×Ø, אש×Ø ×‘×Ŗו×Øו יכול לעזו×Ø ×œ× ×˜×Øל ×Øדיקלים חופשיים, לחזק א×Ŗ מע×Øכ×Ŗ החיהון ואף לקדם צמיחה של ×Ŗאי מוח חדשים.

מחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2013 שפו×Øהם בכ×Ŗב הע×Ŗ האי×Øופי לפיזיולוגיה מעשי×Ŗ- מ×Øאה כי אימון גופני בעצימו×Ŗ נמוכה, כגון 30 דקו×Ŗ של הליכה, הפחי×Ŗ הט×Ø×” חמצוני והפעלה של נויט×Øופילים אצל אנשים מבוג×Øים. ממצאי מחק×Ø ×–×” עשויים לעודד אנשים נוהפים לשלב אפילו כמו×Ŗ קטנה של פעילו×Ŗ גופני×Ŗ ל×Ŗוך חייהם. ×Ŗהנו מהליכה מהי×Øה 30 דקו×Ŗ בבוק×Ø ×‘×©×˜×— פ×Ŗוח. זה יעזו×Ø ×œ×›× לבלו×Ŗ קצ×Ŗ זמן ב×Ŗוך הטבע ולהעניק לגוף חמצן ט×Øי.

6.הימנעו מש×Ŗייה ועישון

עוד ה×Øגל נהד×Ø ×©×œ אנשים שמזדקנים יפה, הוא שהם נמנעים מש×Ŗיי×Ŗ אלכוהול עודפ×Ŗ והם אומ×Øים לא לעישון. ש×Ŗייה מוגב×Ø×Ŗ של אלכוהול אינה מיטיבה עם העו×Ø, כמו גם לב×Øיאו×Ŗ הכללי×Ŗ. למעשה, צ×Øיכ×Ŗ אלכוהול גבוהה קשו×Øה להזדקנו×Ŗ מוקדמ×Ŗ כיוון שהוא הו×Ø×” א×Ŗ ×Øמו×Ŗ הויטמין A בגוף, חומ×Ø × ×•×’×“ חמצון הנד×Øש לייצו×Ø ×§×•×œ×’×Ÿ.

כיוון שאלכוהול הוא חומ×Ø ×ž×©×Ŗן, הוא גו×Øם לה×Ŗייבשו×Ŗ של הגוף, כמו גם של העו×Ø. עו×Ø ×™×‘×© יו×Ŗ×Ø × ×•×˜×” לה×Øאו×Ŗ הימני הזדקנו×Ŗ מוקדמים כמו קמטים וקמטים עדינים. צ×Øיכ×Ŗ אלכוהול קשו×Øה גם להיכון מוגב×Ø ×œ×”×Øטן עו×Ø ×ž×”×•×’ מלנומה וגם לה×Øטן עו×Ø ×©××™× ×• מלנומה.

בדיוק כמו ש×Ŗייה, עישון הוא עוד ה×Øגל ×Ø×¢ שמוביל להימני הזדקנו×Ŗ בגיל צעי×Ø. מחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2007 שפ×Øהם כ×Ŗב הע×Ŗ למדעי הד×Øמטולוגיה, מדווח כי עישון טבק מוביל להזדקנו×Ŗ עו×Ø ×ž×•××¦×Ŗ.

בנוהף, עישון קשו×Ø ×œ×”×™×›×•×Ÿ גבוה יו×Ŗ×Ø ×œ×”×Øטן, מחלו×Ŗ לב, בעיו×Ŗ פו×Øיו×Ŗ, לחׄ דם גבוה ועוד.

7.לשמו×Ø ×¢×œ המ×Ŗח ×Ŗח×Ŗ שליטה

ישנו מהפ×Ø ××™× ×”×•×¤×™ של דב×Øים שיכולים לג×Øום ללחׄ בחיים. אבל במקום ל×Ŗ×Ŗ למ×Ŗח לקח×Ŗ שליטה על הב×Øיאו×Ŗ שלכם, א×Ŗם חייבים ללמוד ל×Øהן או×Ŗו. זוהי מנט×Øה בטוחה אח×Ŗ להזדקנו×Ŗ טובה.

מ×Ŗח עודף עלול לג×Øום להזדקנו×Ŗ העו×Ø ×‘×Øמה ה×Ŗאי×Ŗ, כיוון שהוא יכול להוביל לה×Ŗמוטטו×Ŗ של הקולגן, לעשו×Ŗ נזק ל-DNA ולקדם א×Ŗ שח×Øו×Øם של גו×Øמים פ×Øו-דלק×Ŗיים שיכולים להאיׄ א×Ŗ ×Ŗהליך ההזדקנו×Ŗ.

מחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2014 שפו×Øהם ב-מט×Øו×Ŗ לדלקו×Ŗ אל×Øגיו×Ŗ ו×Ŗ×Øופו×Ŗ מדגיש איך העו×Ø ×ž×’×™×‘ למ×Ŗח וא×Ŗ ההשפעה השלילי×Ŗ של לחׄ כ×Øוני על ב×Øיאו×Ŗ העו×Ø. בנוהף, מ×Ŗח יכול לג×Øום למהפ×Ø ×ž×—×œ×•×Ŗ כ×Øוניו×Ŗ, כולל לחׄ דם גבוה, השמנ×Ŗ י×Ŗ×Ø ×•×ž×—×œ×•×Ŗ לב.

כדי לנהל א×Ŗ הלחׄ, מדיטציה ונשימו×Ŗ עמוקו×Ŗ הן חלק מהאפש×Øויו×Ŗ הטובו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×œ× ×”×•×Ŗ. נשימה עמוקה מהייע×Ŗ בהי×Øקולציה של יו×Ŗ×Ø ×—×ž×¦×Ÿ בגוף, והמדיטציה עוז×Ø×Ŗ לה×Øגיע א×Ŗ הגוף והנפש.

8.להיו×Ŗ חב×Ø×Ŗיים

חיי חב×Øה פעילים קשו×Øים לחיים ב×Øיאים יו×Ŗ×Ø.

מחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2010, גילה כי אנשים שיש להם קש×Øים חב×Ø×Ŗיים חזקים הם בעלי היכוי של 50 אחוז יו×Ŗ×Ø ×œ×—×™×•×Ŗ חיים א×Øוכים יו×Ŗ×Ø, מאלה שאינם בעלי קש×Øים חב×Ø×Ŗיים או בעלי קש×Øים חב×Ø×Ŗיים ×Øעועים.

מחק×Ø ××—×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2010 שפו×Øהם ב- פהיכיאט×Øיה עולמי×Ŗ, מדגיש מהפ×Ø ×’×•×Øמים המקדמים הזדקנו×Ŗ מוצלח×Ŗ. הגו×Øמים כוללים ×Ŗמיכה חב×Ø×Ŗי×Ŗ כמו גם הגבל×Ŗ צ×Øיכה קלו×Øי×Ŗ, פעילו×Ŗ גופני×Ŗ, גי×Øוי קוגניטיבי ואופטימיזציה של מ×Ŗח.

מחק×Ø ×©×¤×•×Øהם בכ×Ŗב הע×Ŗ של אגוד×Ŗ הנוי×Øופהיכולוגיים הבינלאומי×Ŗ בשנ×Ŗ 2011, מהפק ×Øאיו×Ŗ משכנעו×Ŗ כי או×Øח חיים פעיל חב×Ø×Ŗי×Ŗ יכול לעזו×Ø ×œ×ž× ×•×¢ ה×Ŗד×Øד×Øו×Ŗ קוגניטיבי×Ŗ בגיל מבוג×Ø. קשישים פעילים חב×Ø×Ŗי×Ŗ היו בשיעו×Ø × ×ž×•×š יו×Ŗ×Ø ×‘-70 אחוז לי×Øידה קוגניטיבי×Ŗ, לעומ×Ŗ אלו הפחו×Ŗ פעילים חב×Ø×Ŗי×Ŗ. חיי חב×Øה פעילים קשו×Øים גם לי×Øידה בלחׄ, כמו גם בהימפטומים דיכאוניים.

אז קחו פהק זמן מלוח הזמנים העמוה שלכם, כדי לבלו×Ŗ עם חב×Øים ובני משפחה. נהו לבלו×Ŗ זמן עם אנשים מכל הגילאים. כמו כן, הישא×Øו מעו×Øבים באופן פעיל בקהילה המקומי×Ŗ שלכם.

9.×Ŗהנו מ×Ŗחביבים

אם א×Ŗם ×Ŗוהים מה הקש×Ø ×‘×™×Ÿ ×Ŗחביב להזדקנו×Ŗ, אז ×Ŗהיו מופ×Ŗעים לדע×Ŗ שזה יכול לעזו×Ø ×œ×›× לחיו×Ŗ חיים א×Øוכים וב×Øיאים יו×Ŗ×Ø.

במחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2012 שפו×Øהם בכ×Ŗב הע×Ŗ לאפידמיולוגיה, הש×Ŗ×Ŗפו כ -2,000 אנשים בגילאים 65-84 ביפן. חוק×Øים גילו כי בהשוואה לאנשים ×—×”×Øי ×Ŗחביבים, אלה שהש×Ŗ×Ŗפו ב×Ŗחביב היו ב×Ŗמו×Ŗה נמוכה יו×Ŗ×Ø ×•×‘×”×‘×™×Øו×Ŗ נמוכה יו×Ŗ×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ מ×Øו×Ŗקים למיטה. בגלל ש×Ŗחביב עוז×Ø ×‘×©×—×Øו×Ø ×ž×Ŗחים ולחצים, זה גם קשו×Ø ×’× להיכון נמוך יו×Ŗ×Ø ×œ×™×Ŗ×Ø ×œ×—×„ דם.

בנוהף, ×Ŗחביב משמעו לבלו×Ŗ בפעילו×Ŗ שא×Ŗם אוהבים, ולכן עושה א×Ŗכם מאוש×Øים יו×Ŗ×Ø. אוש×Ø ×”×•× גו×Øם נוהף הקשו×Ø ×œ×‘×Øיאו×Ŗ טובה יו×Ŗ×Ø ×•××Øיכו×Ŗ ימים.

למשל, גינון הוא ×Ŗחביב פופול×Øי שיכול להביא לא×Øיכו×Ŗ ימים ואוש×Ø ×‘×—×™×™×›×. כל שעליכם לעשו×Ŗ הוא להיו×Ŗ בחוׄ בטבע, זו חוויה מהנה שמ×Øגיעה א×Ŗ הנפש והנשמה. גינון גם ×Ŗו×Øם לב×Øיאו×Ŗ הפיזי×Ŗ.

10.להיו×Ŗ חיוביים

היו חיוביים כלפי החיים כדי להישא×Ø ×‘×Øיאים ×Øגשי×Ŗ ופיזי×Ŗ. א×Ŗג×Øים ×Ŗמיד יופיעו, אבל זהו יחהכם לחיים שיוכל לעזו×Ø ×œ×›× לה×Ŗמודד עם הא×Ŗג×Øים בהצלחה ×Øבה יו×Ŗ×Ø.

מחק×Ø ×©× ×¢×Øך בשנ×Ŗ 2004 על ידי ā€œ×”חב×Øה המלכו×Ŗי×Ŗā€, עולה כי ×Øגשו×Ŗ חיוביים מ×Øחיבים א×Ŗ פועלם של ×Ŗשומ×Ŗ הלב, הקוגניציה והפעולה, וכי הם בונים משאבים פיזיים, אינטלקטואליים וחב×Ø×Ŗיים.

למעשה, א×Ŗם צ×Øיכים גם לשמו×Ø ×¢×œ חשיבה חיובי×Ŗ לגבי הזדקנו×Ŗ ול×Øאו×Ŗ א×Ŗ זה כ×Ŗקופה המדגישה א×Ŗ החוכמה במקום א×Ŗ הקמטים.

על פי מחק×Ø ×ž×©× ×Ŗ 2012 שפו×Øהם בכ×Ŗב הע×Ŗ של איגוד ה×Øפואה האמ×Øיקאי, קשישים שחושבים על גיל כמהמל חוכמה ושביעו×Ŗ ×Øצון כללי×Ŗ, הם בעלי הבי×Øו×Ŗ של 40 אחוזים יו×Ŗ×Ø ×”×™×›×•×™ לה×Ŗאושש מנכו×Ŗ לעומ×Ŗ אלו המ×Ŗייחהים להזדקנו×Ŗ כמהמל×Ŗ חוה×Ø ××•× ×™× או חוה×Ø ×Ŗועל×Ŗ.

וממילא, לה×Ŗעכב על מחשבו×Ŗ שליליו×Ŗ יכול לג×Øום ללחׄ ו×Øגשו×Ŗ כואבים אח×Øים. לפיכך, נהו לשמו×Ø ×¢×œ גישה מנטלי×Ŗ חיובי×Ŗ לחיים כצעד נוהף להישא×Ø ×¦×¢×™×Øים לנצח.

1 ביקו×Ø×Ŗ עבו×Ø Facial Solaris Cream

  1. דו×Øג 5 מ×Ŗוך 5

    Linda Ori

    ממש מהפ×Ø ×™×ž×™× לאח×Ø ×Ŗחיל×Ŗ השימוש נהנ×Ŗי ממ×Øאה חדש, גמיש וצעי×Ø ×©×œ העו×Ø.

הוהף חוו×Ŗ דע×Ŗ