Halo-Gonseen טיהו×Ø ×”×’×•×£

140.00

טיהו×Ø ×”×’×•×£ ניקוי ×Øעלים מהגוף.

ד"×Ø × ×•× ×”

5.00 5.00 rating from 6 reviews
החנו×Ŗ : Dr Nona
המילנהקי 21
× ×Ŗניה
4243115
0544288088

Halo-Gonseen טיהו×Ø ×”×’×•×£ וניקוי ×Øעלים

החיים המוד×Øניים חושפים או×Ŗנו לכמו×Ŗ ×Øעלים גדולה, הגו×Øמ×Ŗ לעומה על מע×Øכו×Ŗ הניקוי העצמי×Ŗ של הגוף. הצטב×Øו×Ŗ ה×Øעלים בגוף היא המקו×Ø ×œ×©×™×‘×•×© מנגנון חילוף החומ×Øים, ל×Ŗחושו×Ŗ עייפו×Ŗ וחוה×Ø ×× ×Øגיה, להאצ×Ŗ ×Ŗחלואים ומחלו×Ŗ ולזי×Øוז ×Ŗהליך ההזדקנו×Ŗ. החומ×Ø ×”×¤×¢×™×œ של עלי הזי×Ŗ, אש×Ø ×ž×›×™×œ הגונהין, מאזן ומטה×Ø ××Ŗ הגוף והנפש. ל×Ŗמצי×Ŗ עלי הזי×Ŗ היהטו×Øיה א×Øוכה בשימוש ב×Øיאו×Ŗי בזכו×Ŗ האפקט האנטי-בקט×Øיאלי, אנטי פ×Øזיטי והאנטי-וי×Øאלי של החומ×Ø ×”×¤×¢×™×œ שלה- אולאו×Øופאין. מחק×Øים מצאו שהאולאו×Øופאין ממ×Øיׄ א×Ŗ הטיהו×Ø ×”×¤× ×™×ž×™ של הגוף ומשפ×Ø ××Ŗ מנגנון חילוף החומ×Øים, ובכך מהייע באיזון לחׄ הדם, ובאיזון ×Øמו×Ŗ גבוהו×Ŗ של הוכ×Ø ×•×›×•×œ×”×˜×Øול מהוג LDL (הכולהט×Øול ה"×Ø×¢") בדם. ×Øכיבים עיק×Øיים: עלי זי×Ŗ, ציני×Ŗ פ×Øגוואי, מליהה, ח×Øצי×Ŗ, ציפו×Øני הח×Ŗול, מלח מים המלח.

Halo-Gonseen טיהו×Ø ×”×’×•×£ וניקוי ×Øעלים

חוו×Ŗ דע×Ŗ

אין עדיין חוו×Ŗ דע×Ŗ.

היה ה×Øאשון לכ×Ŗוב הקי×Øה “Halo-Gonseen טיהו×Ø ×”×’×•×£”