ה×Øצא×Ŗ חובה למנהלי עהקים מצליחים

מה הופך אדם ×Øגיל למנהיג גדול ?
כיצד מובילים א×Ŗ העהק להצלחה?
מה גו×Øם לעובדים בעהק לה×Øגיש בטוחים?

למה ,זה לא מה ואיך א×Ŗה מוכ×Ø ? – זה למה א×Ŗה מוכ×Ø !

הה×Øצאה הכי חשובה למשווקים שמהכמ×Ŗ בקצ×Øה בבהי×Øו×Ŗ מדהימה
מדוע לקוחו×Ŗ קונים מאחד
ומה×Øבים לקנו×Ŗ מהשני