Sale

DYNAMIC HYDRATING CREAM ק×Øם לחו×Ŗ לפנים

220.00 197.00

מדו×Øג 5.00 מ×Ŗוך 5 מבוהה על 1 די×Øוגים של לקוחו×Ŗ
(1 customer review)

2 במלאי

ד"×Ø × ×•× ×”

5.00 5.00 rating from 6 reviews
החנו×Ŗ : Dr Nona
המילנהקי 21
× ×Ŗניה
4243115
0544288088

DYNAMIC HYDRATING CREAM ק×Øם לחו×Ŗ לפנים

הק×Øם הפלאי של ד×Ø × ×•× ×”: ק×Øם היד×Øציה דינמי. הק×Øם המופלא מעניק לך ולעו×Ø ×©×œ×š לחו×ŖĀ  להגמש×Ŗ העו×Ø, להגב×Ø×Ŗ טונוה העו×Ø, להילוק הקילופים בעו×Ø ×•×œ×”×”×Ø×Ŗ ×Ŗחוש×Ŗ היובש !

פ×Ŗ×Øונו×Ŗ עז×Øה ×Øאשונה למגוון בעיו×Ŗ עו×Ø, כגון: צלקו×Ŗ, עקיצו×Ŗ, קילופים, יובש ואפילו כוויו×Ŗ.

שימוש יומיומי בק×Øם דינמי משפ×Ø ××Ŗ ×Ŗפקוד המע×Øכו×Ŗ המ×Øכזיו×Ŗ של העו×Ø, משפ×Ø ××Ŗ ז×Øימ×Ŗ הדם לנימים,

הק×Øם מכיל שמן גז×Ø ×‘×¢×œ ×Øיכוז גבוה של ויטמינים אש×Ø ×ž×•× ×¢ א×Ŗ ה×Ŗחמצנו×Ŗ ×Ŗאי העו×Ø, מז×Øז א×Ŗ קצב ה×Ŗחדשו×Ŗם ומ×Øכך או×Ŗם. בנוהף, שמן הגז×Ø ×¢×©×™×Ø ×‘×§×Øוטנואידים השומ×Øים על העו×Ø ×ž×¤× ×™ ×Øדיקלים חופשיים הגו×Øמים להזדקנו×Ŗו. ×Øכיבים עיק×Øיים: מלח מים המלח, ×Ŗמצי×Ŗ קמומיל, שמן מינ×Øלי, שמן צמחי, שמן גז×Ø, שמן ×Øוזמ×Øין, שמן ×Ŗפוז, שמן לבנד×Ø, שמן חוחובה, אלוו×Øה.

כמו×Ŗ הזמנו×Ŗ עד כה: 98

dinamic

ק×Øם דינמי מ×Ŗאים ל:

 

 • עידוד ×Ŗהליכי חילוף חומ×Øים בעו×Ø
 • לחלוח של העו×Ø
 • מ×Øאה עו×Ø ×¦×¢×™×Ø ā€“ מקומי וכללי
 • ביטול צלוליטיה
 • העלמ×Ŗ צלקו×Ŗ קלואידיו×Ŗ
 • שיקום גמישו×Ŗ העו×Ø
 • שיפו×Ø ×ž×—×–×•×Ø ×“× נימי
 • עידוד המע×Øכ×Ŗ החיהוני×Ŗ
 • שיפו×Ø ×˜×•× ×•×” הגוף
 • 'שיפו×Ø ×ž×¦×‘ ה×Øוח, כוש×Ø ×¢×‘×•×“×”, ה×Øגשה כללי×Ŗ DYNAMIC HYDRATING CREAM ק×Øם לחו×Ŗ לפניםĀ ×›×‘×Ø ×¢×–×Ø ×œ×ž×™×œ×™×•× ×™ אנשים בעולם לפ×Ŗו×Ø ××Ŗ בעיו×Ŗיהם

DYNAMIC HYDRATING CREAM ק×Øם לחו×Ŗ לפנים

י×Øידה במשקל: 20 המאכלים המ×Øזים ביו×Ŗ×Ø ×¢×œ כדו×Ø ×”××Øׄ

 1. ביצים ā€“ ביצים הן הדב×Ø ×”×˜×•×‘ ביו×Ŗ×Ø ×©× ×™×Ŗן לאכול בעבו×Ø ×™×Øידה במשקל, למה? כי הן עשי×Øו×Ŗ בחלבונים אש×Ø ×ž×©××™×Øים או×Ŗנו שבעים לאו×Øך זמן. מחק×Øים חדשים מ×Øאים כי כולהט×Øול בביצה אינו משפיע ל×Øעה על ×Ŗהליך הי×Øידה במשקל, לעומ×Ŗ זא×Ŗ, השומן המצוי בביצה הינו שומן ב×Øיא, שומן זה מהוגל לג×Øום לנו לה×Øגיש מלאים גם עם כמו×Ŗ נמוכה מאוד של קלו×Øיו×Ŗ. מחק×Ø ××©×Ø ×‘×—×Ÿ א×Ŗ השפע×Ŗן צ×Øיכ×Ŗ ביצים באופן קבוע ב×Ŗזונ×Ŗן של 30 נשים בעלו×Ŗ עודף משקל, מצא כי אכיל×Ŗ ביצים לא×Øוח×Ŗ בוק×Ø, במקום בייגלה, לחם או פחמימו×Ŗ אח×Øו×Ŗ, מביא לשובע ואף גו×Øם לאכול ה×Øבה פחו×Ŗ במשך 36 השעו×Ŗ הבאו×Ŗ.
 1. י×Øקו×Ŗ בעלי עלים י×Øוקים ā€“ קחו לדוגמה א×Ŗ י×Øקו×Ŗ כמו קייל, כ×Øוב ו×Ŗ×Øד, הם בעלי ×Ŗכונו×Ŗ מושלמו×Ŗ בעבו×Ø ×™×Øידה במשקל. י×Øקו×Ŗ בעלי עלים י×Øוקים הינם דלים בקלו×Øיו×Ŗ ובפחמימו×Ŗ אך עם זא×Ŗ, עמוהים בהיבים ×Ŗזונ×Ŗיים. אכיל×Ŗ י×Øקו×Ŗ בעלי עלים י×Øוקים היא ד×Øך מצוינ×Ŗ להגדיל א×Ŗ היקף הא×Øוחו×Ŗ, מבלי להגדיל א×Ŗ הקלו×Øיו×Ŗ. מחק×Øים ×Øבים מ×Øאים כי א×Øוחו×Ŗ ודיאטו×Ŗ עם צפיפו×Ŗ אנ×Øגיה נמוכה עשויה לג×Øום לאנשים לאכול פחו×Ŗ קלו×Øיו×Ŗ, מה שהופך א×Ŗ הי×Øקו×Ŗ בעלי העלים הי×Øוקים למושלמים בעבו×Ø ×™×Øידה במשקל, הם מאוד מזינים, בעלי ויטמינים, מינ×Øלים ונוגדי חמצון חזקים. הם כוללים הידן, אש×Ø ×”×•×›×— כמהייע בש×Øיפ×Ŗ שומן.
 1. דג הלמון ā€“ דגים עשי×Øים כמו הלמון הינם ב×Øיאים מאוד, הם עשויים להשאי×Ø ××•×Ŗנו שבעים לאו×Øך שעו×Ŗ א×Øוכו×Ŗ, עם זא×Ŗ, הם גם בעלי ×¢×Øך קלו×Øי נמוך ×™×—×”×™×Ŗ בשל איכו×Ŗ החלבון הגבוה שלהם. מ×Øכיב עיק×Øי המצוי בפי×Øו×Ŗ ים ובדגים בעיק×Ø ×”×™× ×• יוד, היוד הינו חומ×Ø ×”×›×Øחי ל×Ŗפקוד ה×Ŗקין של הגוף, הוא מזין ואף שומ×Ø ×¢×œ בלוט×Ŗ ה×Ŗ×Ø×™×”. יוד בהכ×Øח גם שומ×Ø ×¢×œ חילוף חומ×Øים אופטימאלי דב×Ø ×”×›×Øחי ביו×Ŗ×Ø ×‘×¢×‘×•×Ø ×™×Øידה במשקל.
 2. י×Øקו×Ŗ ממשפח×Ŗ המצליבים ā€“ י×Øקו×Ŗ ממשפח×Ŗ המצליבים כוללים ב×Øוקולי, כ×Øובי×Ŗ, כ×Øוב וכ×Øוב ניצנים. כמו י×Øקו×Ŗ אח×Øים, הם עשי×Øים בהיבים ×Ŗזונ×Ŗיים ושוב, כמו שא×Ø ×”×ž××›×œ×™× שכב×Ø ×©×™×‘×—× ×•, נוטים להכיל כמויו×Ŗ נכבדו×Ŗ של חלבון. הם אומנם לא כמו עשי×Øים בחלבון כמו מזונו×Ŗ מן החי או קטניו×Ŗ, אבל הם מלאים מאוד בהשוואה למ×Øבי×Ŗ הי×Øקו×Ŗ. במשפח×Ŗ המצליבים נמצא שילוב מושלם של חלבון, היבים ×Ŗזונ×Ŗיים וצפיפו×Ŗ אנ×Øגיה נמוכה, כל אלו ישמ×Øו עליכם שבעים לאו×Øך זמן.
 3. חזה עוף ā€“ בש×Ø ×˜×Øי ולא מעובד הינו מזון ידידו×Ŗי מאוד בעבו×Ø ×”×Øזיה, כיוון והוא עשי×Ø ×‘×—×œ×‘×•×Ÿ. ×Ŗזונה עשי×Øה בפ×Øוטאין יכולה לעזו×Ø ×œ×’×•×£ האדם לש×Øוף עד 80-100 יו×Ŗ×Ø ×§×œ×•×Øיו×Ŗ בכל יום. מחק×Øים מ×Øאים כי הגדל×Ŗ צ×Øיכ×Ŗ החלבון ב-30% יכולה להפחי×Ŗ ב-60% מה×Øצון לנשנש בין הא×Øוחו×Ŗ.
 4. ×Ŗפוחי אדמה מבושלים ā€“ ×Ŗ×Ŗפלאו, אבל ×Ŗפוחי אדמה בעלי כמה ×Ŗכונו×Ŗ על, הם מכינים מגוון ×Øחב של חומ×Øים מזינים, קצ×Ŗ מכל מה בני אדם צ×Øיכים. הם עשי×Øים באשלגן, שממלא ×Ŗפקיד חשוב בוויהו×Ŗ לחׄ הדם. בהולם הנק×Øא "מד השובע" נמצא כי ×Ŗפוחי אדמה מבושלים הם המזון המשביע ביו×Ŗ×Ø ×ž×‘×™×Ÿ כל המזונו×Ŗ שנבדקו. פי×Øוש הדב×Ø ×”×™× ×•, ש×Øק על ידי אכיל×Ŗ ×Ŗפוחי אדמה מבושלים כחלק מה×Ŗזונה השבועי×Ŗ, נוכל באופן טבעי לה×Øגיש מלאים יו×Ŗ×Ø ×•×œ××›×•×œ פחו×Ŗ. נהו בנוהף גם בטטו×Ŗ, לפ×Ŗ וי×Øקו×Ŗ שו×Øש אח×Øים.
 5. דג טונה ā€“ טונה הינו דג דל קלו×Øיו×Ŗ, אך נחשב למזון בעל אחוז חלבון גבוה. למ×Øו×Ŗ שההב×Øו×Ŗ, טונה הינו דג ×Øזה, אש×Ø ×ž×›×™×œ מעט מאוד שומן, כך שכדי לשמ×Ø ××Ŗ האפקט, כאש×Ø ××Ŗם בוח×Øים לצ×Øוך טונה, העדיפו לצ×Øוך טונה במים ולא בשמן כלשהו.
 6. שעועי×Ŗ וקטניו×Ŗ ā€“ צ×Øיכ×Ŗ שעועי×Ŗ וקטניו×Ŗ יכולה להועיל לי×Øידה במשקל. ×Ŗזונה עשי×Øה הכולל×Ŗ עדשים, שעועי×Ŗ שחו×Øה ושעועי×Ŗ לבנה ×Ŗביא א×Ŗכם בוודאו×Ŗ לי×Øידה במשקל. מזונו×Ŗ אלו נוטים להיו×Ŗ עשי×Øים בחלבון והיבים ×Ŗזונ×Ŗיים, לכן, הם גו×Øמים ל×Ŗחוש×Ŗ שובע כיוון ולגוף האדם נד×Øש זמן ×Øב יו×Ŗ×Ø ×œ×¤×Øק ולעכל או×Ŗם ממזונו×Ŗ אח×Øים, דב×Ø ×©×™×‘×™× בהכ×Øח לש×Øיפ×Ŗ קלו×Øיו×Ŗ ולעבודה של הקיבה.
 7. מ×Øקים ā€“ ל×Øוב אנשים אש×Ø ×¢×•×©×™× דיאטו×Ŗ שוכחים א×Ŗ המ×Øכיב החשוב ביו×Ŗ×Ø ā€“ מים. ×Øוב המזונו×Ŗ עם צפיפו×Ŗ אנ×Øגיה נמוכה מכילים ה×Øבה מים, אבל עם זא×Ŗ, פשוט ני×Ŗן להוהיף קצ×Ŗ מים לא×Øוחו×Ŗ השג×Ø×Ŗי×Ŗ שלנו, באמצעו×Ŗ מ×Øק. מחק×Øים מ×Øאים כי אכיל×Ŗ מזון זהה וש×Ŗי×Ŗ מים בשעו×Ŗ קבועו×Ŗ, גו×Øם לגוף לעכל בקלו×Ŗ ×Øבה יו×Ŗ×Ø ××Ŗ האוכל, להישא×Ø ×©×‘×¢×™× יו×Ŗ×Ø ×•×œ××›×•×œ משמעו×Ŗי×Ŗ פחו×Ŗ. לכן, ה×Ŗחילו בשג×Ø×Ŗ אכילה קבועה כב×Ø ×”×™×•×.
 8. גבינ×Ŗ קוטג' ā€“ מוצ×Øי חלב נוטים להיו×Ŗ עשי×Øים בחלבון, אך מוצ×Ø ×”×’×‘×™× ×” הטוב מכולם הוא כנ×Øאה הקוטג'. הוא מכיל מעט מאוד שומן ביחד לחב×Øו×Ŗיו הגבינו×Ŗ, מלא בחלבון ודל בפחמימו×Ŗ. אכיל×Ŗ שפע של גבי×Ŗ קוטג' היא ד×Øך נהד×Ø×Ŗ להגבי×Ø ××Ŗ צ×Øיכ×Ŗ החלבון.
 9. אבוקדו ā€“ אבוקדו מלא בשומנים ב×Øיאים, בייחוד בשומנים המכילים חומצה אולאי×Ŗ, או×Ŗו שומן המצוי בשמן זי×Ŗ. למ×Øו×Ŗ היו×Ŗו מלא שומן, הוא גם מכיל מלא מים, האבוקדו פועל כמעין מאיׄ ×Ŗזונה, ולכן בע×Ŗ שהוא נאכל בהמוך למזונו×Ŗ אח×Øים, כגון הלט, הוא מאפש×Ø ×œ×’×•×£ להגיע להפיגה מ×Øבי×Ŗ של חומ×Øים נוגדי ×”×Øטן וויטמינים אח×Øים.
 10. חומׄ ×Ŗפוחים ā€“ חומׄ ×Ŗפוחים הוא פופולא×Øי מאוד בק×Øב קהיל×Ŗ הב×Øיאו×Ŗ הטבעי×Ŗ. מהפ×Ø ×ž×—×§×Øים בבני אדם מ×Øמזים כי חומׄ יכול להיו×Ŗ שימושי עבו×Ø ×× ×©×™× שמנהים ל×Øד×Ŗ במשקל, לדוגמה מחק×Ø ××©×Ø ×‘×—×Ÿ א×Ŗ ההשפעה של חומׄ על עיכול מצא כי א×Øוחו×Ŗ המשלבו×Ŗ פחמימו×Ŗ וחומׄ מגבי×Øו×Ŗ א×Ŗ ×Ŗחוש×Ŗ השובע וגו×Øמו×Ŗ לאנשים לאכול פחו×Ŗ 275 קלו×Øיו×Ŗ ביום. מחק×Ø ××—×Ø ××©×Ø ×‘×—×Ÿ אנשים בעלי עודף משקל מצא כי 15-30 מ"ל של חומׄ ביום יכולים להביא לי×Øידה משמעו×Ŗי×Ŗ במשקל, בין 2.6-3.7 ק"ג ב×Ŗקופה של 12 שבועו×Ŗ.
 11. אגוזים ושקדים ā€“ למ×Øו×Ŗ היו×Ŗם עשי×Øים בשומן, אגוזים אינם משמינים מטבעם. הם חטיף מעולה המכיל כמויו×Ŗ מאוזנו×Ŗ של חלבון, היבים ×Ŗזונ×Ŗיים ושומנים ב×Øיאים. מחק×Øים ה×Øאו כי אכיל×Ŗ אגוזים יכולה לשפ×Ø ××Ŗ ב×Øיאו×Ŗ המטבולי×Ŗ ואף לג×Øום לי×Øידה במשקל, מחק×Øי אוכלוהייה ה×Øאו גם כי אנשים אש×Ø ××•×›×œ×™× אגוזים נוטים להיו×Ŗ ב×Øיאים יו×Ŗ×Ø, ×Øזים יו×Ŗ×Ø, מאש×Ø ×× ×©×™× שאינם צו×Øכים אגוזים כחלק מה×Ŗזונה הקבועה. עם זא×Ŗ, חשוב לאכול אגוזים ושקדים במינון הגיוני, כיוון שהם עדיין די עשי×Øים בקלו×Øיו×Ŗ.
 1. דגנים מלאים ā€“ פעמים ×Øבו×Ŗ כאש×Ø ×× ×—× ×• צו×Øכים דגנים מלאים אנחנו נוטים להוהיף "×Ŗוהפו×Ŗ" כגון ×Ŗבלינים אש×Ø ×™×“×•×¢×™× כמחבלים ב×Ŗהליך הי×Øידה במשקל. צ×Øיכ×Ŗ דגנים מלאים היא ד×Øך נהד×Ø×Ŗ ל×Øד×Ŗ במשקל אך עם זא×Ŗ, חשוב להבדיל ולהימנע מ×Ŗוהפים מהוג הוכ×Ø, מלח ושומנים. העדיפו לצ×Øוך שיבול×Ŗ שועל,או×Øז וקינואה ללא ×Ŗוהפים. הם מלאים בהיבים מהיהים אש×Ø ×ž×’×“×™×œ×™× א×Ŗ ×Ŗחוש×Ŗ השובע ומשפ×Øים א×Ŗ ה×Ŗפקוד המטבולי. זכ×Øו כי דגנים מלאים מעובדים הם לא פחו×Ŗ מאהון בעבו×Ø ×”×’×•×£ לכן העדיפו להימנע מהם.
 2. פלפל צ'ילי ā€“ אכיל×Ŗ פלפלים ח×Øיפים עשויה להיו×Ŗ שימושי×Ŗ ולעזו×Ø ×‘×Ŗהליך הי×Øידה במשקל. פלפלים ח×Øיפים מהוג פלפל צ'ילי מכילים חומ×Ø ×”× ×§×Øא קפהאיצין, אש×Ø ×”×•×›×— כבעל יכול×Ŗ משמעו×Ŗי×Ŗ להפחי×Ŗ א×Ŗ ה×Ŗיאבון ואף להגבי×Ø ××Ŗ ש×Øיפ×Ŗ השומן בגוף. חומ×Ø ×–×” אפילו נמכ×Ø ×›×Ŗוהף ה×Øזייה, עם זא×Ŗ חשוב לדע×Ŗ כי הגוף מפ×Ŗח עמידו×Ŗ לח×Øיף כך שחשוב לאכול ח×Øיף באופן מבוק×Ø ×›×“×™ לשמ×Ø ××Ŗ ההשפעה החיובי×Ŗ.
 3. פי×Øו×Ŗ ā€“ כל חטיף טבעי עדיף על חטיף מעובד, זוהי הטענה שלנו. למ×Øו×Ŗ היו×Ŗם מכילים הוכ×Ø, פי×Øו×Ŗ עדיפים על חטיפים, על כן, חשוב לאכול פי×Øו×Ŗ בכמו×Ŗ מבוק×Ø×Ŗ כדי לא להביא לעומה הוכ×Ø ×‘×“×. פ×Øי בבוק×Ø ××• בע×Øב יכול להיו×Ŗ מדויק מאוד ולהעניק א×Ŗ האנ×Øגיה הד×Øושה למהלך היום.
 4. אשכוליו×Ŗ ā€“ במחק×Ø ×©×›×œ×œ 91 אנשים בעלי משקל עודף נמצא כי אנשים אש×Ø ××›×œ×• חצי אשכולי×Ŗ ט×Øייה לפני הא×Øוחה י×Øדו בהצלחה יו×Ŗ×Ø ×ž××©×Ø ××œ×• שלא. הנ×Ŗונים היו מהפכניים, נמצאה י×Øידה של 3.5 קילו יו×Ŗ×Ø ×¢×œ פני ×Ŗקופה של 12 שבועו×Ŗ, שזה אח×Øי הכול הפ×Øש משמעו×Ŗי בין אנשים אש×Ø ×¦×Øכו אשכולי×Ŗ כחלק מה×Ŗזונה ובין אלו שלא.
 5. הופ×Ø ×¤×•×“ ā€“ ז×Øעי צ'יה ā€“ ז×Øעי צ'יה הם בין המאכלים המזינים ביו×Ŗ×Ø ×¢×œ פני כדו×Ø ×”××Øׄ, הם מכילים 12 ג×Øם פחמימו×Ŗ לאונקיה, וזה די גבוהה, אבל מ×Ŗוכם 11 ג×Øם הם גם היבים ×Ŗזונ×Ŗיים, זה הופך א×Ŗ ז×Øעי הצ'יה למזון ידידו×Ŗי ודל פחמימו×Ŗ. אחד המקו×Øו×Ŗ הטובים ביו×Ŗ×Ø ×‘×¢×•×œ× להיבים ×Ŗזונ×Ŗיים! למ×Øו×Ŗ שמהפ×Ø ×ž×—×§×Øים ה×Øאו כי ז×Øעי צ'יה יכולים לעזו×Ø ×œ×”×¤×—×™×Ŗ א×Ŗ ה×Ŗיאבון, לא נמצאה השפעה מובהק×Ŗ על י×Øידה במשקל. עם זא×Ŗ, בה×Ŗחשב בה×Øכב ה×Ŗזונ×Ŗי שלהם, זה הגיוני כי ז×Øעי צ'יה יכולים להיו×Ŗ חלק מועיל בכל דיאטה.
 6. שמן קוקוה ā€“ שמן קוקוה הוא עשי×Ø ×‘×—×•×ž×¦×•×Ŗ שומן באו×Øך בינוני, ש×Øש×Ø×Ŗ בינוני×Ŗ בשם ט×Øיגליצ×Øידים, חומצו×Ŗ שומן אלו הוכחו כבעלו×Ŗ יכול×Ŗ להגבי×Ø ××Ŗ ×Ŗחוש×Ŗ השובע לעומ×Ŗ שומנים אח×Øים, כמו כן גם להגדיל א×Ŗ כמו×Ŗ הקלו×Øיו×Ŗ הנש×Øפו×Ŗ.
 7. מים ā€“ הדב×Ø ×©×–×•×Øם בכולנו, מים. מים הם הדב×Ø ×”×—×©×•×‘ ביו×Ŗ×Ø ×‘×Ŗזונה שלנו. למ×Øו×Ŗ זא×Ŗ, פעמים ×Øבו×Ŗ גוף האדם לא יודע כיצד להביע א×Ŗ ×Ŗחוש×Ŗ הצימאון, דב×Ø ×©×ž×‘×™× או×Ŗנו ל×Øוב לאכול במקום לש×Ŗו×Ŗ. אך עם נעמיק ונדאג להקשיב נוכל לזהו×Ŗ א×Ŗ הצימאון והש×Ŗוקקו×Ŗ למים. עלינו ליצו×Ø ×©×’×Ø×Ŗ אכילה קבועה ומהוד×Ø×Ŗ המקפידה על ש×Ŗיי×Ŗ מים מ×Øובה בין הא×Øוחו×Ŗ, דב×Ø ×–×” יביא בבי×Øו×Ø ×œ×™×Øידה משמעו×Ŗי×Ŗ במשקל.
 8. DYNAMIC HYDRATING CREAM ק×Øם לחו×Ŗ לפנים

1 ביקו×Ø×Ŗ עבו×Ø DYNAMIC HYDRATING CREAM ק×Øם לחו×Ŗ לפנים

 1. דו×Øג 5 מ×Ŗוך 5

  Linda Ori

  ק×Øם היד×Øציה דינמי באמ×Ŗ ק×Øם פלאים, הוא ק×Øם לחו×Ŗ לפנים אך הוא עוז×Ø ×‘×ž×§×Øים ×Øבים לחב×Ø×Ŗי שהיא ×Øוקח×Ŗ מקצועי×Ŗ היו בעיו×Ŗ של ×Øומטיזם בכף היד היא מ×Øחה במשך שבועיים והכאבים עב×Øו לחלוטין . ק×Øם מהפ×Ø ××—×“ בשבילי !!!

הוהף חוו×Ŗ דע×Ŗ